+46(0)246-79 89 50 info@balung.se

RÅVARA

Balungstrandssortimentet innebär en vinn/vinn-effekt.

Sortimentet ger bättre avkastning för skogsägaren och garanterad avsättning i närområdet. Vi behöver mer råvara för att klara våra höjda mål och därmed en säkrad produktionsökning. Balungstrandssortimentet är ett gransortiment och apteras från diametern 14 cm toppmätt.

Vi vet att timret finns i vår region

Det finns förståelse för hur viktigt det är att bygdens lokala sågverk får tillräckliga timmerleveranser. Våra samarbetspartners Mellanskog, Sveaskog m.fl.  är väl medvetna om våra önskemål, men den enskilde skogsägaren har en del att tjäna på att begära Balungstrandssortimenet. Det är även bra för miljön om timmertransporterna landar den kortaste vägen.

TRYGGA JOBB

Om Du som skogsägare vill medverka till säkrade jobb i hembygden och samtidigt själv få en bättre avkastning på din avverkning, rekommenderar vi att du redan i kontraktfasen begär ”Balungstrandssortering”. Ju fler som agerar lokalt desto tryggare blir jobben.

VI FINNS DÄR DIN SKOG VÄXER