+46(0)246-79 89 50 info@balung.se

OM BALUNGSTRAND

OM BALUNGSTRANDS SÅGVERK AB

Balungstrands Sågverk AB ingår i industrigruppen Green Wood Sverige AB, där även Bäckebrons Sågverk AB  ingår. Huvudägare är Ziegler group.

Verksamheten har ca 45 anställda och en planerad årsvolym på 110 000-115 000 m³ sågad vara.
Virke in; motsvarar 4 500- 5 000 lastbilar per år.
– Virke ut; 135 bilar i månaden eller 7 varje dag.
– Dessutom fraktas flis och spån med 10 bilar per dag.

Vid nystarten av Balungstrands sågverk 2010 var produktionen drygt 20.000 m³ sågad vara. Vårt mål var då att nå en fördubbling men framförallt att uppnå lönsamhet. Elva år senare vid ingången av år 2021  hade produktionen femdubblatats med stabila ekonomiska resultat.
Vi har vidtagit nödvändiga investeringar, där råsortering, säkerhetsförbättringar, justerverk och paketering stått i centrum. Detta säkerställer därmed den framtida verksamheten.

Nu 2021 kan vi konstatera att produktionsmålet inte bara är ett mål, utan en realitet och årets produktion är nu över 110 000 m³sv. Stefan Gillberg har tillträtt VD-skapet från den 1/11 2019 för både Balungstrands Sågverk och Bäckebrons Sågverk och produktionsenheterna har stabiliserats  på en jämn och hög nivå.

Vi är idag ett medelstort sågverk med fast förankring i den bygd vi verkar i och känner ett ökat förtroende från våra kunder och leverantörer. Erfaren och kunnig personal garanterar hög och jämn produktion. Vi är idag ytterligare 20 stycken anställda, jämfört med 2010. Bygden behöver dessa arbetstillfällen.

 

VYBILD ÖVER VERKSAMHETEN