+46(0)246-79 89 50 info@balung.se

OM BALUNGSTRAND

OM BALUNGSTRANDS SÅGVERK AB

Balungstrands Sågverk AB ingår i industrigruppen Gävle intressenter AB, där även Skutskärs trä AB, Stigma Hyvleri AB och Veddige Stallströ AB ingår. Huvudägare är Bernt Ivarssons Profura AB.

Verksamheten har ca 45 anställda och en planerad årsvolym på 100 000-110 000 m3sågad vara.
Virke in; motsvarar 4 500- 5 000 lastbilar per år.
– Virke ut; 135 bilar i månaden eller 7 varje dag.
– Dessutom fraktas flis och spån med 10 bilar per dag.

Vid nystarten av Balungstrands sågverk 2010 var produktionen drygt 20.000 m3 sågad vara. Vårt mål var då att nå en fördubbling men framförallt att uppnå lönsamhet. Nio år senare vid 2019  hade produktionen femdubblatats med stabila ekonomiska resultat.
Vi har vidtagit nödvändiga investeringar, där råsortering, säkerhetsförbättringar, justerverk och paketering stått i centrum. Detta säkerställer därmed den framtida verksamheten.

Nu 2019 kan vi konstatera att produktionsmålet inte bara är ett mål, utan en realitet och årets produktion är nu över 100 000 m3sv. Bernt har överlämnat VD-skapet till Björn Axelsson och produktionsenheterna har stabiliserats  på en jämn och hög nivå.

Vi är idag ett medelstort sågverk med fast förankring i den bygd vi verkar i och känner ett ökat förtroende från våra kunder och leverantörer. Erfaren och kunnig personal garanterar hög och jämn produktion. Vi är idag ytterligare 20 stycken anställda, jämfört med 2010. Bygden behöver dessa arbetstillfällen.

VYBILD ÖVER VERKSAMHETEN