+46(0)246-79 89 50 info@balung.se

PRODUKTION

Vår produktion hanterar en råvara av högsta klass!

Mätstation
Vår mätstation har möjlighet att sortera i 16 timmerfack.

Såglinjen
Är en bandreducer linje med kantverk.
Vi optimerar utbytet på stocknivå, vilket
innebär att varje stock passerar en mätram
efter barkning och därefter bestäms optimalt sågutbyte.

Torkar
Torkningen sker i 10 kammartorkar och två kanaltorkar.

Justerverk
I justerverket slutjusteras virket på två sorterarplatser och
paketeras därefter i vår nya packningsavdelning.

Utförda investeringar
2018-2019
– Nytt optimeringsprogram till grovlinjen
– Ny kanaltork Valutec P-FB
– Inköp av Volvo H180 höglyft till timmerplan
– Ny ytläggning och nya underlag på Mellanlagrets ytor
– Ny vik- och plastningsmaskin
2016-2017
– Ny paketpress
– Ny mätstol i mätstationen
– Nytt paketuttag i justerverket
– Åkaravlämning
– Utökning av timmerplan
– Modifiering av torkar
2015
– Ströläggningsmaskin
– Säkerhetsinvesteringar
– Ny personalparkering
2012
– Nytt styrsystem i grovlinjen
– Modifiering av justerverksintag 

Följ med på en rundtur i produktionen!