+46(0)246-79 89 50 info@balung.se

PRODUKTER

VÅRA PRODUKTER

Vår sågs inriktning är sågning av granprodukter. 50 % av försäljningen är riktad mot Sverige, 40 % mot norra Europa och 10 % mot Kina och Nordafrika.

Vår kvalitet lämpar sig väl för panelproduktion, med tanke på vårt områdes fina råvarukvalité!

Patrik Siljemark

TF Försäljningschef, Balungstrand

Produktinriktning

– Vår produktion är kundanpassad och stor del sågas som panelprodukter.
– Vi producerar limträämnen, vilka väl uppfyller kundernas krav.
– Ytterligare en produkt är regelvirke.
– Som kuriosa kan nämnas att våra fina sidobräder t.ex. används till sängbottenprodukter.

KD56 Certifikat

Se vårt certifikat här