+46(0)246-79 89 50 info@balung.se

Gamla barktippen täkt med ett tätskikt för att förhindra urlakning.

Äntligen kunde Falu Kommun och Balungstrands Sågverk samordna två åtgärder, vilket innebar nytta för båda parter. I samband med muddringen av Tängerån får Falu Kommun över siltiga lermassor, vilka fungerar bra som tätskick vid täckning av vår gamla barkdeponi.