hem

marknad

timmerinköp

aktuellt

om oss

kontakt


Tredubblad produktion på fyra år
Vid nystarten av Balungstrands sågverk 2010 var produktionen drygt 20.000 kbm. Vårt mål var då att nå en fördubbling men framförallt att nå lönsamhet. Nu fyra år senare kan vi konstatera att vi tredubblat produktionen och är på väg mot stabila ekonomiska resultat. Det är nu dags att ta nästa steg för att säkerställa nödvändiga investeringar och därmed den framtida verksamheten.

Nästa djärva produktionsmål sätter vi nu till 100.000 kbm! Detta innebär en fyrdubbling som vi tror oss kunna nå på ett par års sikt.

Vi är idag ett medelstort sågverk med fast förankring i den bygd vi verkar i och känner ett ökat förtroende från våra kunder och leverantörer. Erfaren och kunnig personal garanterar hög och jämn produktion. Vi är idag dubbelt så många anställda som för fyra år sedan, vi vill gärna bli fler. Bygden behöver arbetstillfällen.

Läs mer om Balungstrandssortimentet under fliken timmerinköp.

Välkommen till Balungstrand.

keyla design